Vásárlási feltételek

ÜZEMELTETŐ ADATAI

Tisztelt Vásárlónk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló, a https://shop.newlinekiado.hu címen elérhető oldal használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), melynek hatálya kiterjed a Gibicsár és Társa NewLine Könyvkiadó Kft. (továbbiakban: Vállalkozás) által a https://shop.newlinekiado.hu weboldalon - newlinewebshop (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban Vásárló) jogaira és kötelezettségeire. (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://shop.newlinekiado.hu weboldalon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.

 1. VÁLLALKOZÁS ADATAI:
 • Vállalkozás neve: Gibicsár és Társa NewLine Könyvkiadó Kft.
 • Székhely: 7585 Bakháza, Kossuth u. 62.
 • Adószám:  27993062-2-14
 • Cégjegyzékszám:  14-09-317656
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@newlinekiado.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36-20/371-6905
 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt., 11743033-25030901-00000000

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: 

 • szolgáltató neve: UNAS Online Kft.
 • Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út. 14.
 • adószáma: 14114113-2-08
 • telefonszáma: +36 99 200 200
 • e-mail címe: unas@unas.hu
A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Gibicsár és Társa NewLine Könyvkiadó Kft. Webáruházában (newlinewebshop: https://shop.newlinekiado.hu) a megrendelés kizárólag az áruházon keresztül történő, elektronikusan leadott megrendelés útján valósulhat meg a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon.

A vásárlás regisztrációhoz kötött.

A webáruházba történő regisztrációval a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat” feltételeit megismerte és azokat magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

Amennyiben Vásárló regisztrál a Webáruházba, jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A törlést követően a Vásárlói adatok visszaállítására nincs lehetőség.

Vásárlói regisztráció esetén a Vásárlónak a regisztráció elküldésekor lehetősége van feliratkozni a Webáruház hírlevelére, a regisztráció nem jelent automatikus feliratkozást. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél végén található “leiratkozás” hivatkozásra történő kattintással lehetséges.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetők és vásárolhatók meg. A Webáruházban az árak forintban értendők. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A vételár tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót. A termékek vételára az esetleges kiszállítási díjat nem tartalmazza.

Vállalkozás fenntartja az árváltoztatás jogát, mely a közlés pillanatában lép hatályba. A megváltozott termék ár nem vonatkozik a már megrendelt termékekre.

Amennyiben a Vállalkozás hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves – például a termék közismert árától nagymértékben eltérő összeg esetén – úgy a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Ennek ismeretében Vásárló jogosult vásárlási szándékától elállni.

Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Vásárló. A webáruház főoldalán mindig a legújabb termékeink jelennek meg. A főoldalon megjelenő termékkategóriákra irányítva az egeret, a legördülő sávokban láthatók a további termékkategóriák. Egy terméket több kategóriában is megtalálhat a Vásárló, amennyiben a termék több kategóriába is besorolható. A termékek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, és annak vételárát. A termék képére (vagy a felugró kisablakra) kattintva a termék oldalára jut a Vásárló, ahol bővebb információt talál az adott termékről. A leírásnál részletesebb információért, vegye fel a kapcsolatot a Vállalkozással az I. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

A RENDELÉS MENETE

A termékek (nyomtatott könyvek, e-könyvek) vásárlása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a Vállalkozás webáruházából. Vállalkozás nem fogadja el az egyéb módon (pl.: levél, elektronikus levél, telefon, stb…) leadott megrendeléseket. A Vásárló a megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap a vásárlás során megadott elektronikus címére.

E-könyvek vásárlása esetén, kézhezvételi időpont az elektronikus file letöltésének ideje.

 

 

FIZETÉSI MÓDOK

A termékek ellenértékét Vásárló az alábbi módokon egyenlítheti ki:

 1. Banki átutalással a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően, az alábbiak szerint:

Vásárló a megrendelését követően, a visszaigazoló elektronikus levélben megtalálja az utaláshoz szükséges adatokat (Rendelésszám, Bankszámlaszám, Rendelés végösszege).

Kedvezményezett: Gibicsár ás Társa NewLine Könyvkiadó Kft.

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11743033-25030901-00000000

Közlemény: a rendelés száma

Utaláskor ügyeljen arra, hogy a Rendelésszámot az átutalás közlemény rovatában tűntesse fel, a beazonosíthatóság érdekében.

Az e-könyvek letölthetőségét a befizetés jóváírását követően tesszük lehetővé Vásárló részére.

   2. Bankkártyával történő fizetés a Barion rendszerén keresztül, az alábbi típusú kártyatulajdonosok számára lehetséges: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, American Express

    3. PayPal-lal történő fizetés.

Vállalkozás a vásárlásról számlát állít ki. Elektronikus könyv vásárlása esetén az elektronikus számlát a Vásárlónak a vásárlás során megadott elektronikus levelezési címre történő kézbesítés útján küldi meg. Vállalkozás nyomtatott könyvek vásárlása esetén papír alapú számlát állít ki (előrendelt könyvek esetén közvetlenül a kiszállítást megelőzően), melyet a könyvekkel együtt küld meg Vásárló részére, a vásárláskor megadott postacímre.

Amennyiben a Vásárló elektronikus könyv vásárlása esetén papír alapú számlát igényel a vásárlásról, úgy erre vonatkozó kérését írásban jelezheti a Vállalkozásnak. Vállalkozás a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles a számlát a Vásárló levelezési címére postai úton megküldeni.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megvásárolt termékek személyes átvételére nincs lehetőség.

A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról a Webáruház felületén a fejlécben az „Információk / Szállítás” fülre kattintva tájékozódhat.

A Webáruházban megrendelt terméket Vállalkozás, a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen köteles teljesíteni.

A kiszállítás várható ideje 2-5 munkanap. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy Vállalkozás erről a Vásárlót e-mailben értesíti.

ELÁLLÁS JOGA

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36-20/371-6905), e-mailben (info@newlinekiado.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

Vásárló e-könyv vásárlása esetén nem élhet az elállási jog lehetőségével, miután az elektronikus könyv file letöltése megtörtént.

PANASZOK KEZELÉSE

A Vásárló panaszát az info@newlinekiado.hu elektronikus címen nyújthatja be Vállalkozás részére. Vállalkozás a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt az Vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A Vállalkozással kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közötti megállapodással, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben Vásárló a https://shop.newlinekiado.hu oldalon vásárolt e-könyvet bármilyen nyilvános internetes felületre feltölti, az az 1999. évi LXXVI. törvénybe ütköző engedély nélküli többszörözésnek minősül, amiért a Vásárló a felelős. Vállalkozás jogosult a tudomására jutott jogsértés miatt a Vásárló ellen eljárást kezdeményezni, és megtagadni a Vásárlónak további vásárlási szándékát. A Vállalkozás szintén jogosult a jogsértő Vásárló adatait, az eljáró szerveknek, az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadni.

A jelen ÁSZF 2020.07.22. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Adatvédelmi nyilatkozat
 1. A Gibicsár és Társa NewLine Könyvkiadó Kft. (7585 Bakháza, Kossuth u. 62., adószám: 27993062-2-14, továbbiakban „Kiadó”) adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott szabályoknak. Kiadó a https://shop.newlinekiado.hu weboldalon (továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (továbbiakban „Vásárló”) számára tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről.
I. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA:
 1. Kiadó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult kezelni a Vásárló azonosításához szükséges személyes adatokat.
 2. Az adatkezelés célja a https://shop.newlinekiado.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának biztosítása. A Vásárló személyes adatainak ismerete hiányában Kiadó nem képes eleget tenni a távollévők között létrejött szerződésben vállalt kötelezettségeinek.
 3. A Vásárló által megadott személyes adatok helyességét Kiadó nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló az e-mail címének megadásával egyben kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címre érkező levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.
II. ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK:
 1. A https://shop.newlinekiado.hu weboldalon a Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a Gibicsár és Társa NewLine Könyvkiadó Kft. (7585 Bakháza, Kossuth u. 62., adószám: 27993062-2-14) jogosult.
 2. Kiadó kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.
 3. Kiadó harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe.
 4. Kiadó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat célhoz kötötten használja fel a rendelések teljesítéséhez. Az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésében (szállítás) közreműködő alvállalkozókat. Kiadó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és ezen adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és időtartamban, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett, kezeli.
 5. Kiadó az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben.
 6. Minden adat kezelése önkéntes adatközlésen és hozzájáruláson alapul.
 7. Kiadó jogosult a Vásárlónak – erre vonatkozó, külön hozzájárulása, feliratkozása esetén – online hírlevél szolgáltatás útján, tájékoztató jellegű küldeményeket küldeni.
III. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
 1. A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a személyes adatainak törlését a Kiadótól írásban nem kéri. A törlés időpontja a Vásárló törlés iránti kérelmének Kiadó részére – elektronikus vagy postai úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.
 2. Kiadó köteles a Vásárló személyes adatait törölni:
  • Ha annak kezelése jogellenes.
  • Ha a személyes adat hiányos, vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható.
  • Ha az adatkezelés célja megszűnt.
  • Ha a személyes adat törlését bíróság, vagy hatóság elrendelte.
 3. A személyes adatok kérésre történő törlését/helyesbítését követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.
IV. A VÁSÁRLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI:
 1. Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, valamint az adatkezelési cél megvalósulásakor azok törlését. Vásárló kérelme esetén Kiadó a kérelem hozzáérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 2. Kiadó jogosult a Vásárlónak – erre vonatkozó, külön hozzájárulása esetén – online hírlevél szolgáltatás útján, tájékoztató jellegű küldeményeket küldeni. Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonja. A hírlevélről leiratkozni a hírlevélben lehet. A leiratkozást követően a leiratkozás időpontjával kezdődően további hírlevél nem kerül kiküldésre.
 3. Ha Kiadó a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni a Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól.
 4. Amennyiben a Vásárló a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes bírósághoz fordulni, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni az alábbi elérhetőségek egyikén:
 5. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Kiadó jogosult és köteles, minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak (bíróság, az ügyész-, és a nyomozóhatóság) továbbítani, amelyek tekintetében őt, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71.§ szakasza alapján a hatóság adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt Kiadót nem terheli felelősség.
 2. A Vásárló jogosult továbbá személyes adatának kezelése ellen tiltakozni
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott minden egyéb esetben.
 3. A tiltakozást Kiadó, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz. Kiadó a döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja.
 4. Ha a Vásárló a Kiadó – fentiek alapján meghozott – döntésével nem ért egyet, illetve ha Kiadó elmulasztja a fentiekben meghatározott határidőt, úgy a Vásárló jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 5. A Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
V. JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK NAPJA:
 1. Jelen tájékoztató a webáruházban történő közzététel napjával (2020.07.23.-án) lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
 2. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Kiadó köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni.

Bakháza, 2020. 07.20.

Ebook megrendelési tudnivalók
Előrendelés

Nyomtatásban megjelenő könyveinket a megjelenés előtt néhány héttel már előrendelhetővé tesszük vásárlóink számára.

Az előrendelés menete ugyanaz, mint a vásárlásé:

1. Tedd kosárba a kiválasztott terméket

2. Kattints a megrendelés gombra

3. Ha még nem tetted meg, regisztrálj! (add meg számlázási, illetve szállítási adataidat)

4. Válaszd ki a fizetési módot (előrendelés esetén fizethetsz azonnal, vagy a megjelenésig bármelyik napon) Ha a megjelenés napjáig nem érkezik befizetés, elektronikus levélben kérdezünk rá vásárlási szándékodra.

5. Válaszd ki a szállítási módot

6. A megjegyzés rovatban tűntesd fel, hogyha szeretnél dedikálást (milyen névre)

7. Véglegesítsd megrendelésed

FIGYELEM: Az előrendelt termékeket azonnali fizetés esetén is kizárólag a hivatalos megjelenést követően tudjuk postázni! 

A kiválasztott termék hivatalos megjelenésének dátumát megtalálod a termék adatlapján!

Webáruház készítés

Ha még Ft-ért rendelsz, ingyen házhoz visszük a nyomtatott könyved!

Ha rendeltél nyomtatott könyvet, ingyen házhoz szállítjuk Magyarországon!